Kjell Haltorp - 3 program i samtale med Rolf-Erik Janøy

Se program 2 Her:

https://www.youtube.com/watch?v=xCIZUhtUxQk

Se Program 3 her:

https://www.youtube.com/watch?v=qoLo_yytU-A