Ole Bjørn Urne ble landskjent som grunnlegger og leder av Ten Center, et arbeide for å redde rusavhengige ungdom. Han var med å bygget Asker Konferansesenter, som også er lokalet for Sentermenigheten, Asker, hvor han i flere år var daglig leder og pastor. I dag arbeider han med nødhjelp og menighets utvikling i bl.a. India, Viet Nam og flere andre land.

I DEL !; forteller han om sin oppvekst og hvordan han ble gate evangelist og møte med unge narkomane.

DEL2:  https://youtu.be/mLI9FGijgrk

He bla om starten og fremveksten av Ten Center.

DEL3;     https://youtu.be/MByGhEUPXTU