KRISTIAN HANSEN skriver dikt som en hjelp til å forklare de kamper og seire livet har gitt han.