KRISTIAN HANSEN skriver dikt som en hjelp til å forklare kampoer og seire i sitt liv.