Sverre Jølstad er en Nestor innen Den lutherske frikirke. Han har vært sonydeformann, og pastor bl.a. i Kristiansand landets største Frikirke. Han er ikke minst kjent for sitt virke innen sjelesorg, og deler her av sin livserfaring fra et langt liv i Herrens tjeneste.

Her kan du se Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=4Q-1HQW9osU

Og her Del 3 hvor han taler: https://www.youtube.com/watch?v=QuTNTvbsWEc