En markant nestor innen Det Norske Misjonsforbund, telolog, kirkehistoriker, forfatter, og ekumen Inguld Diesen forteller fra sitt liv og virke.

Ingulf Diesen del 2: https://www.youtube.com/watch?v=yW0X4aVn2-A&t=3s

Ingulf Diesen del 3: https://www.youtube.com/watch?v=DKAlXysc_fo

Ingulf Diesen synger og taler: https://www.youtube.com/watch?v=4CnTrHgQDP8