Besøk hos Henning Lunde

Feiring av 2 års dagen for Hennings 

Miracle Revival Channel

med rom for alle mennesker