Oppgitt av alle, nå jobber han for de som har det som han hadde!

Dy finner 2 flere intervju med Svein Erik på YouTube

Del 2  https://www.youtube.com/watch?v=txHyMXK13Uc

Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=ekC4krvbCog